Utebliven credit - så gör du

Om du upptäcker att ett verk du är upphovsperson till har publicerats eller spelats, eller på annat sätt använts utan att ditt namn anges (i fall där det normalt sett ska anges) kan det vara fråga om ett intrång i din ideella rätt. D v s din rätt att namnges. I dessa fall råder vi dig att noggrant notera sammanhanget (datum, tid, forum), och kontakta SKAP:s juridiska rådgivare, som kan ge dig råd angående hur du bör agera.

Publicerad: 
7 oktober, 2016