Credit-frågan och upphovsrättsreformen i fokus på Bylarm

Branschkonferensen och musikfestivalen By:Larm pågår nu i Oslo, för tjugonde året i rad.

SKAP:s medarbetare Gilda Romero är på plats för bevaka. Vi frågar om hennes intryck av By:Larm.
– Förutom det starka musikutbudet skulle jag säga att det som skiljer By:Larm  från många andra konferenser och festivaler jag varit på är att de lyckats få till en bred uppslutning inte bara av den skandinaviska musikbranschen utan också från politiker. Och det var glädjande att se på många svenska musikskapare på plats, både på scen och i panelerna.

Var det något särskilt ämne som stack ut?
– Credit-frågan diskuterades mycket och det var tydligt att upphovsrättsreformen är en stor fråga i hela Norden. Och hur man kombinerar en hållbar och balanserad näringskedja som lirar med konsumenternas behov diskuterades i flera paneler.

Publicerad: 
3 mars, 2017