Alfons Karabuda till Kungliga Musikshögkolans styrelse

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda har blivit utsedd av regeringen att sitta i Kungliga Musikhögskolans styrelse. Förordnandet gäller från och med första maj i år och löper till och med 30 april 2020.


Foto: Johan Olsson

Regeringen fattade igår beslut om externa styrelseledamöter för landets statliga universitet och högskolor den närmaste treårsperioden, och SKAP:s ordförande Alfons Karabuda utsågs alltså till ledamot i styrelsen för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

–Jag är väldigt hedrad över förtroendet att sitta i Kungliga Musikhögskolan styrelse. Det här är också ett naturligt led i SKAP:s prioritering av musikutbildning för att främja ett framtida svenskt musikliv och inte minst framtida generationer av musikskapare, säger Alfons Karabuda.

Publicerad: 
7 april, 2017