Konferens om upphovsrätt i Warsawa

Det är inte bara i Sverige upphovsrättsreformen är på agendan, utan inom hela EU, och också Polen. I onsdags var SKAP:s ordförande Alfons Karabuda inbjuden som talare och paneldeltagare på en konferens i Warsawa. Polens förste vice premiärminister och kulturminister, europaparlamentariker och representanter för Google/YouTube deltog också.


- Konferensen var ett bra tillfälle att föra fram upphovspersonernas perspektiv och SKAP:s medverkan resulterade i flera konkreta förslag för att trygga att våra synvinklar tas med i det pågående arbetet att bygga den nya infrastrukturen med upphovsrätten som bas. Och det är naturligtvis fantastiskt bra, berättar Alfons Karabuda om dagen.

- Och det är viktigt att att inte glömma av att det som händer i Polen också påverkar oss, det är de nationella pusselbitarna som kommer bilda vår gemensamma lagstiftning. Så alla upphovspersoner i hela EU måste fortsätta kavla upp ärmarna vad gäller upphovsrätten, avslutar han.

Läs Alfons Karabudas blogg om konferensen här>>

 

Publicerad: 
12 maj, 2017