SKAP:s styrelse tackar medlemmarna!

Nu är hösten här och nu är vi i styrelsen tillbaka efter en härlig sommar. Det känns spännande att sätta igång med allt som ska hända i höst, men det känns också på sin plats att blicka tillbaka, bland annat på en händelserik vår.

Foto: Anna Rut Fridholm
 
Vi kan se tillbaka på två viktiga årsstämmor: skap:s egen där medlemmarna med en enad röst gav en tydlig riktning framåt för skaps arbete. SKAP:s årsstämma var den mest välbesökta någonsin. På Stims årsstämma representerades 259 röstberättigade medlemmar vilket också det är fler än någonsin tidigare i Stims historia. Medlemmarna röstade, bland annat, igenom stadgar som var avgörande för musikskaparnas framtid. 
 
Med det i åtanke vill vi rikta ett stort tack till alla SKAP:s medlemmar! Vi vill tacka för ert stora engagemang och förtroende för SKAP och Stim. Många av er hörsammade vår uppmaning att också bli röstberättigad medlem i Stim, för att på så sätt kunna påverka Stims riktning på demokratisk väg. Utan er uppslutning hade saker och ting mycket väl kunnat ta en helt annan riktning med utfall som inte alls, som nu, representerar en så stor del av vårt gemensamma kollektiv.
 
Arbetet är dock långt ifrån klart. Nu måste vi fortsätta jobba för en kollektiv förvaltning som står stark och är konkurrenskraftig även i framtiden. Det finns utmaningar, men nu har vi bättre verktyg för att möta dem. 
Som alltid vill vi i styrelsen gärna har er åsikt. Vilka frågor vill du driva i Stim? Vilka frågor är viktiga just för dig? Mejla gärna dina frågor och förslag till styrelsen [at] skap.se
Vi ser fram emot att träffa er under höstens medlemsträffar, i Malmö, Göteborg och Stockholm!
 
Bästa hälsningar,
SKAP:s styrelse
 
Ps. Är du inte medlem med rösträtt i Stim? Kontakta SKAP:s kansli så hjälper de dig. 
 

 

Publicerad: 
8 september, 2017