Förändringar i förutsättningarna för vistelse i SKAP:s lägenheter

SKAP äger sedan ett antal år lägenheter i New York, Paris och Almuñécar i södra Spanien. Lägenheterna används av SKAP:s medlemmar, som får använda lägenheterna för arbete och rekreation. I och med att nya lagen om kollektiv förvaltning nu trätt i kraft kommer förutsättningarna för vistelse i SKAP:s lägenheter förändras.


Foto: SKAP

Varför och hur kommer SKAP reglerna för lägenheter förändras?
En ny lag har trätt i kraft som förändrar sättet upphovsrättssällskap (t.ex. Stim) kan stödja upphovspersonerna finansiellt. Lägenheterna kan inte framöver omfattas av det tidigare stödet och SKAP:s intäkter från egna medlemsavgifter räcker inte. Därför kommer vistelserna i lägenheterna framöver att ske till subventionerat självkostnadspris och inte vara gratis.

SKAP har lägenheter i New York, Paris och Almuñécar i södra Spanien. 

Varför är det inte längre gratis för SKAP:s medlemmar att bo i lägenheterna, det är ju föreningen som äger lägenheterna?
Det stämmer att det är SKAP som äger lägenheterna. Ingen hyra eller avgift kommer att betalas till SKAP. Det är kostnaderna för drift, underhåll och administration som nu till subventionerat självkostnadsprismåste bäras av medlemmarna själva.

När kommer förändringen träda i kraft?
Förändringsprocessen har påbörjats i årsskiftet i och kommer träda i kraft i april.

Varför äger SKAP lägenheter överhuvudtaget?
SKAP har valt att använda sitt eget kapital till att införskaffa lägenheterna för att på så sätt skapa både nytta och glädje för medlemmarna, samtidigt som man ser köpen som en god investering av föreningens sparade medel.

Hur ser finansieringen av SKAP:s lägenheter ut?
20 % av intäkterna från medlemsavgifter, det vill säga 200 000 kr, finansierar lägenheterna. Detta lämnar 494 729 kr som finansieras genom avgift för vistelse. Styrelsen har beslutat om en trappmodell som motsvarar kostnaderna för varje lägenhet, men där effekten blir att den dyraste (New York) subventioneras av den billigaste (Almuñécar). Ingen hyra eller avgift kommer att betalas till SKAP. Det är kostnaderna för drift, underhåll och administration som nu till subventionerat självkostnadspris måste bäras av medlemmarna själva.

Hur mycket kommer lägenheterna att kosta?
Beräknad kostnad per lägenhet och vecka:
New York:  4 271 kr 
Paris: 3 142 kr
Almuñécar: 2 100 kr

Vilka får boka? 
SKAP:s medlemmar.

Hur kommer bokningen att fungera?
SKAP har gjort en jämförelse med ett tiotal liknande medlemsorganisationer och fackförbund som liksom SKAP äger medlemsägda lägenheter. Och utifrån kravställningen på ett driftsäkert, enkelt och flexibelt bokningssystem med inbyggd betalningslösning, har implementeringen av ett webbaserat bokningssystem nu påbörjats, som kommer vara på plats i början av maj.

Vad är det för turordningsregler som kommer gälla för lägenheterna?
Det är först till kvarn som gäller. Man får dock boka max två veckor i sträck per lägenhet och år.

Har du fler frågor? Kontakta SKAP:s kansli! Mejla kansliet på info [at] skap.se eller ring på nr 08-783 88 00

Publicerad: 
19 januari, 2018