Som SKAP-medlem kan du söka pengar för projekt

Som medlem i SKAP kan du ansöka om att genomföra ett sk medlemsdrivet projekt. Projektet ska syfta till att hjälpa eller stötta medlemmar i deras yrkesvardag. Du kan till exempel arrangera workshops, utbildningar eller nätverksträffar. Du kan beviljas högst 30 000 kr per projekt. 

Projektansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Vem är projektledare: namn och kontaktuppgifter
  2. Beskrivning av projektet med schema och tidsram: här ska det framgå vad projektet syftar till
  3. Målgrupp: antal SKAP-medlemmar som förväntas kunna nås och delta
  4. En budget
  5. Eventuella medarrangörer/finansiärer: vilka dessa är samt hur mycket de bidrar med
  6. Uppföljning och avslut: När avlutas projektet och när och i vilken form inkommer utvärderingen

Projektansökan mailas till medlem [at] skap.se

Publicerad: 
13 april, 2018