Upphovspersoner kraftsamlar inför motangrepp

På söndag presenterar SKAP:s ordförande Alfons Karabuda utvecklingen i den europeiska upphovsrättsreformen för CIAM, under organisationens globala möte i Mexiko.


Foto: James Stamler

CIAM (The International Council Of Music Creators) bildades 1966 för att underlätta för nationella upphovsorganisationer att träffas och utbyta erfarenheter. De regionala allianserna ECSA (Europa), MCNA (USA) med flera driver utvecklingen och strävar gemensamt efter att stärka upphovspersonernas avtalsställning gentemot globala aktörer som exempelvis Youtube.

– Det är nu av yttersta vikt att upphovspersoner och deras representanter globalt är beredda på de motangrepp som otvivelaktigt kommer från våra motparter, som upplevt en stor förlust genom EU-parlamentets omröstning till vår favör. Endast med gemensamma krafter och samlad information kan vi baxa det här hela vägen i hamn. Jag är också glad över agendan som prioriterar frågor som jämställdhet, yttrandefrihet och fair trade. Något som helt klart drivits på från de nordiska länderna med Sverige i spetsen, säger Alfons Karabuda. 


CIAM:s styrelse sammanträder. Foto: SKAP

Utöver presentationen deltar också Alfons Karabuda i panelsamtal. En av dem handlar om hur upphovspersonerna skall kunna hålla kvar, och i bästa fall stärka, sitt inflytande i upphovsrättssällskapen (STIM med flera).

Läs mer om CIAM här>>

Publicerad: 
1 november, 2018