Skicka in motion till SKAPs årsstämma 2019

Måndagen 25 mars är medlemmar välkomna till SKAPs årsstämma 2019. Nu är det dags att skicka in skicka in motioner till årsstämman. Om du vill ge några förslag till årsstämman ska motionerna vara SKAP tillhanda senast 31 januari 2019. Motionerna kan antingen skickas via mejl eller per post. 


Vad är en motion?
En motion är ett förslag från en medlem till årsstämman. Det kan till exempel vara förslag på ny eller annan verksamhet eller andra större förändringar i till exempel bestämmelser eller verksamheten.

Vem får lämna in en motion?
Alla medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift för 2018 (och eventuell inträdesavgift för nya medlemmar) får lämna in motioner till årsstämman. 

Vad ska en motion innehålla?
En motion måste innehålla:

  • En kort beskrivning av det du vill förändra
  • Argument för förslaget

Ett tips för att göra din motion så tydlig som möjlig för beslutsfattande att är att skriva förslaget i en eller flera “att-satser”. Exempel:

Jag föreslår:
- att SKAP bör…
- att bestämmelserna för… ändras till följande lydelse…

Vart ska motionen skickas och när?
Senast 31 januari 2019 ska motionen vara SKAP tillhanda. Motionen skickas med fördel via mejl till:

info [at] skap.se 

eller per post till:

SKAP
Box 170 92
104 62 Stockholm

När är årsstämman?
Årsstämman äger rum måndag 25 mars på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm. Innan årsstämman arrangerar vi ett medlemsmöte om ett spännande ämne och efteråt bjuds alla som deltar vid stämman på en trevlig middag på Nalen.

Mer information om tider, kallelse, dagordning och underlag samt hur du anmäler dig kommer vi att skicka ut i god tid innan stämman. Så håll utkik i medlemsbreven!

Foto: SKAP, från 2018 års stämma och efterföljande middag med prisutdelning.

Publicerad: 
18 januari, 2019