Konstnärsnämnden inför ny ansökningstid för projektbidrag inom musik

Konstnärsnämnden tidigarelägger ansökningstiden för projektbidrag inom musikområdet fr.o.m. 2019 och flyttar ansökningsperioden från oktober till maj. Om du planerar att ansöka om projektbidrag inom musik för verksamhet under 2020 skall ansökan vara inne senast den 3 juni 2019.

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given samarbetspartner.

Konstnärsnämnden behandlar ansökan under hösten och räknar med att kunna se till att beviljade bidrag kan betalas ut i början av året 2020.

Läs mer här>>

 
 
 

Publicerad: 
29 mars, 2019