Gör din röst hörd! Kom på Stims medlemsstämma 23 maj

Torsdag 23 maj 2019 är det dags för medlemsstämma i Stim på Musikaliska i Stockholm. En digital kallelse kommer att skickas till dig som är Stimmedlem. Kan du inte närvara går det bra att lämna fullmakt. Behöver du hjälp med att lämna fullmakt? Hör av dig till Skaps kansli så hjälper vi dig! Du når oss på info [at] skap.se eller 08 783 88 00.


Foto: SKAP

Skaps ordförande Alfons Karabuda om vikten av engagerade musikskapare:
     – Vi uppmanar alla Skapmedlemmar att också bli aktiva medlemmar i Stim, eftersom en stark representativitet av musikskapare är avgörande för riktningen framåt och för att Stims verksamhet verkligen speglar musikskaparnas behov, säger Alfons Karabuda.

Är det skillnad på att vara medlem och ansluten till Stim?
     – Ja, det är skillnad på att vara Stimansluten och medlem i Stim. Alla som har verk hos Stim är anslutna, men för att vara medlem med rösträtt på Stims medlemsstämma måste du ansöka om medlemskap. För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i följd ha fått utbetalningar från Stim med minst 200 kr per år. Detta är samma kriterier som gäller för att bli medlem i Skap.  

Vad beslutar man om på Stims stämma?
     – På Stims stämma väljs bland annat styrelsen. Styrelsen främsta uppgift är att tillvarata medlemmarnas och de anslutnas intressen. Därför är den sammansatt av ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseorganisationer Skap, FST och Musikförläggarna. Utöver detta finns i styrelsen oberoende ledamöter som på olika sätt bidrar med kompetenser från näringslivet och kulturlivet. Därtill kommer en arbetstagarrepresentant. Styrelsens ordförande är oberoende från medlemmarnas intresseorganisationer.

Hur deltar man?
     – Du kan göra din röst hörd på Stims stämma antingen genom att:

  • delta på stämman, anmäl dig till Stim innan (datum kommer med kallelsen!)
  • ge en fullmakt till en annan Stim-medlem som blir ditt ombud och röstar i ditt namn.
  • delta på distans på elektronisk väg, anmäl det till Stim senast 9 maj

Resebidrag
För att alla Skapmedlemmar ska ha möjlighet att delta på Stims stämma erbjuder Skap rese-/boendebidrag upp till 1200 kronor för Skapmedlemmar utanför Storstockholm. Fyll i denna utläggsredovisning som du skickar in till kansliet tillsammans med dina orginalkvitton.

Läs mer och ansök om medlemskap i Stim här

Läs mer om medlemsstämman 23 maj här

Publicerad: 
12 april, 2019