Supporttjänst för musikskapare

Skap startade våren 2018 en supporttjänst för musikskapare som har upplevt eller bevittnat kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp i arbetssituationer.  Stöd och råd ges av en oberoende part.

Tjänsten vänder sig till musikskapare och finns till för alla som behöver en extern och oberoende part att diskutera jämställdhetsfrågor med. Till supporttjänsten kan man ringa om man till exempel undrar över hur man kan förebygga en ojämnställd möteskultur eller vill ha råd kring hur man kan hantera sexuella trakasserier. Alla samtal och mejl som kommer in till jämställdhetssupporten är anonyma. Jämställdhetsbyrån Management by Kerstin driver tjänsten på uppdrag av Skap.
 

Vill du kontakta supporten?
Kontakta Management by Kerstin och avtala tid med dem för support: 

Camilla Wagner, camilla.wagner [at] mbkerstin.se , 070-0901157 
Petra Nedfors, petra.nedfors [at] mbkerstin.se , 070-9599026

Publicerad: 
16 maj, 2019