Skicka in motion till Skaps årsstämma 2020

Måndag 23 mars är alla medlemmar välkomna till Skaps årsstämma i Stockholm. Om du vill ge några förslag till årsstämman kan du skriva en motion. Motionerna vara Skap tillhanda senast 31 januari 2020 och kan antingen skickas via mail eller per post. 


Foton av Skap från förra årets stämma. 

 

Vad är en motion?
En motion är ett förslag från en medlem till årsstämman. Det kan till exempel vara förslag på ny eller annan verksamhet eller andra större förändringar i till exempel bestämmelser eller verksamheten.

Vem får lämna in en motion?
Alla medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift för 2019 (och eventuell inträdesavgift för nya medlemmar) får lämna in motioner till årsstämman. 

Vad ska en motion innehålla?
En motion måste innehålla:
– En kort beskrivning av det du vill förändra
– Argument för förslaget

Ett tips för att göra din motion så tydlig som möjlig att ta beslut på att är att skriva förslaget i en eller flera “att-satser”. Exempel:
Jag föreslår:
- att SKAP bör…
- att bestämmelserna för… ändras till följande lydelse…

Vart ska motionen skickas och när?
Senast 31 januari 2020 ska motionen vara Skap tillhanda. Maila motionen till info [at] skap.se (subject: Motion%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%202020)  
eller posta till Skap, Box 170 92 104 62 Stockholm

När är årsstämman?
Årsstämman äger rum måndag 23 mars i Stockholm. Innan årsstämman arrangerar vi ett medlemsmöte om ett spännande ämne och efteråt bjuds alla som deltar vid stämman på en trevlig middag.

Mer information om tider, kallelse, dagordning och underlag samt hur du anmäler dig kommer vi att skicka ut i god tid innan stämman. Så håll utkik i medlemsbreven!

 

Publicerad: 
13 december, 2019