Nyheter

7 juni 2019
Den 17 april 2019 antog Europaparlamentet och rådet direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Medlemsstaterna ska ha genomfört direktivet senast den 7 juni 2021.  Skaps ordförande Alfons Karabuda kommer att delta i justitiedepartementets...
29 maj 2019
  En tillbakablick på musikbranschen de senaste drygt 100 åren visar att teknikutvecklingen framför allt kretsat kring tre discipliner: möjligheten att spela in musiken, att reproducera och distribuera den.      I dag finns allt detta inom räckhåll för varje person som har...
23 maj 2019
En lång period av väntan är äntligen över då Högsta Domstolen idag meddelade att Skap beviljats prövningstillstånd i åtalet kring otillbörlig förmån "i frågan om middagstillställningarna” enligt föreläggandet – syftandes på de traditionella vårfester som Skap anordnat för sina medlemmar...
23 maj 2019
I juni lanseras Stim Music Room – ett helt våningsplan på 200 kvadratmeter i Stims lokaler på Södermalm, med två studior för låtskrivare. Här kan man skapa och spela in musik, ta med sig laptopen och jobba eller träffa andra låtskrivare för möten eller samarbeten. Stim Music Room är öppet för alla...
22 maj 2019
I veckan gick den Europeiska Filmdmusikdagen av stapeln under filmfestivalen i Cannes och Skaps ordförande Alfons Karabuda ledde eventet som i år fokuserade på EU:s upphovsdirektiv och hur vi bäst säkerställer en för upphovspersonerna bra implementering i de olika medlemsländerna. I ...
21 maj 2019
Det finns goda skäl att börja med den franske författaren Victor Hugo, som i slutet av 1800-talet var västvärldens mest piratkopierade författare. I synnerhet i USA, som då var upphovsrättens piratparadis på jorden. På den internationella författarkonferensen i Paris 1878 höll Victor Hugo sitt...
16 maj 2019
Skap startade våren 2018 en supporttjänst för musikskapare som har upplevt eller bevittnat kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp i arbetssituationer.  Stöd och råd ges av en oberoende part. Tjänsten vänder sig till musikskapare och finns till för alla som behöver en...
16 maj 2019
Är du musikskapare och brinner för kommunikation? Skulle du ha mycket tankar kring till exempel utformningen av Skaps nya webbplats, nyhetsbrev, trycksaker, poddar och webinarier? Då vill vi bjuda in dig att delta i Skaps nya kommunikationsgrupp! Syftet med gruppen är egentligen enkel: vi vill...
2 maj 2019
Workhop och mingel för Skapmedlemmar och presumtiva medlemmar! (Alla är förstås välkomna men mest behållning har nog musikskapare och produceter främst inom R&B, hip hop och EDM.) Vi bjuder på kunskap om hur bas kan inspirera oss att skriva bättre låtar, hur basen...
26 april 2019
AMLC (American Music Licensing Collective) och NMPA (National Music Publishers Association) är de två amerikanska organisationer som till The US Copyright Office har erbjudit sig att ta hand om administreringen av de mekaniska onlinerättigheterna i USA. Då AMLC representerar också...