Nyheter

31 augusti 2015
Nu kan du som är ansluten till Stim söka stipendium för 2015. Förra året fick 99 musikskapare dela på drygt 4,2 miljoner kronor. Söker gör du genom ett formulär på Mina sidor på Stims webbplats. Sista ansökningsdag är 25 september. Mer information och ansökan >>
21 augusti 2015
Idag reser delar av SKAP:s styrelse till Reykjavik för att delta i NPU:s kongress. Med NPU vill de nordiska musikskaparorganisationerna dra nytta av samarbete i gemensamma frågor. Inte minst har det visat sig framgångsrikt i förhållande till EU-arbetet i ECSA, där de nordiska länderna genom NPU...
19 augusti 2015
Framtidens Musikpris 2015
Framtidens Musikpris, som arrangeras av Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, delades i mitten av augusti ut för allra första gången. SKAP är samarbetspartner med RUM bakom priset. – Framtidens Musikpris vill belysa behovet av satsningar på musikskapande i tidigt skede hos barn och unga, och...
18 augusti 2015
261 musikskapare som inte är män. Så många har SKAP:s satsning Skapelsen lyft fram under ett år. Per Gudmundson tycker i Svenska Dagbladet idag att det är fel, eftersom Max Martin nyligen fick sin tjugoförsta amerikanska listetta. Gudmundson drar slutsatsen att någon tycker att Max Martin har fel...
18 augusti 2015
SKAP har lämnat sitt remissyttrande på den utredning som ligger till grund för implementeringen av EU-direktivet för upphovsrättssällskap i svensk lag. Med den nya lagstiftningen vill EU samordna och harmonisera den kollektiva licensieringen i Europa, bland annat för att skapa förutsättningar för...
18 augusti 2015
I helgen gick Stockholm Folk Festival av stapeln på Hesselby Slott. Under hela fredagen manifesterades musikalisk mångfald i SKAP:s kompositionsworkshop Stockholm Folk Feedback. Femton musikskapare med olika musikalisk bakgrund möttes för att tillsammans i mindre grupper under en begränsad tid...
10 augusti 2015
I juni kunde vi berätta att Stim, brittiska PRS for Music och tyska GEMA efter EU-kommissionens konkurrensprövning fått klartecken att inleda ett samarbete i syfte att licensiera och hantera musikrättigheter på ett europatäckande plan. Nu har de sista avtalen undertecknats och parterna kan lansera...
10 augusti 2015
MLP
Marie Länne Persson tilldelas 2015 års stipendium ur Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne. Stipendiet överlämnades av trubaduren och SKAP-ledamoten Jan-Olof Andersson på Korröfestivalen i Småland den 25 juli.   Marie Länne Persson är folkmusiker, balladsångerska, kompositör och rytmikpedagog,...
7 augusti 2015
Som vi berättat tidigare polisanmäldes Stim sommaren 2014 av en medlem som menade att Stim inte hållit medlemsförteckningen tillgänglig på rätt sätt och därmed brutit mot lagen om ekonomiska föreningar. Åklagarmyndigheten har nu meddelat att ärendet lagts ned, eftersom utredningen konstaterat att...
7 augusti 2015
Får jag lov?
I samband med Almedalsveckan i juli släppte Musikförläggarna en guide om vad som gäller vid musikanvändning i politiska kampanjer. Guiden, som fick ett positivt mottagande, är en lättillgänglig handledning där Johanna och Klara Söderberg, First Aid Kit, medverkar i tecknaren Magnus Bards...