Nyheter

20 april 2018
Arbetet med att påverka den framtida utformningen av nya lagen om upphovsrätt fortsätter med oförminskad styrka. Alfons Karabuda, kan du ge oss en uppdatering på senaste nytt inom upphovsrättsreformen? – Ja som vi berättat tidigare så är en ny upphovsrättslagstiftning på gång att bli klar i EU,...
20 april 2018
SKAP är del i Smart Kreativ Stad:s advisory board. Alfons Karabuda, vad handlar satsningen Smart Kreativ Stad om? – Tanken med Smart Kreativ Stad, som också har fått EU-finansiering, är att aktivt jobba för att de kreativa näringarna kan vara med och påverka utformningen av framtidens Stockholm och...
19 april 2018
Med jämna mellanrum kikar SKAP lite närmare på vad våra medlemmar runt om i världen har på gång. Den här gången säger vi hej till Fredrik Thomander, musikskapare och SKAP-medlem! Du är en av skaparna- och grundarna av Palma Music Studios som ligger i Palma på Mallorca. Många av oss har...
13 april 2018
Som medlem i SKAP kan du ansöka om att genomföra ett sk medlemsdrivet projekt. Projektet ska syfta till att hjälpa eller stötta medlemmar i deras yrkesvardag. Du kan till exempel arrangera workshops, utbildningar eller nätverksträffar. Du kan beviljas högst 30 000 kr per projekt. ...
13 april 2018
SKAP är en av 22 svenska organisationer som står bakom uppropet ”Ett musikliv för alla”. I uppropet efterlyser vi dubbelt så mycket pengar från staten till fria musiklivet, det vill säga musiker, arrangörer och komponister som arbetar utanför de stora institutionerna. I går torsdag...
13 april 2018
På inbjudan av Konstnärsnämnden och Brottsofferjouren talar Alfons Karabuda inför personer som samordnar samtal från personer som är utsatta för hat och hot om just konstnärers speciella situation. Foto: SKAP "Är det något den senaste tidens skandaler kring Facebook och Cambridge Analytica...
30 mars 2018
101 medlemmar var på plats på Stacken/Nalen när SKAP hade årsstämma i måndags, vilket slog förra årets rekord. Alfons Karabuda valdes om som ordförande i 3 år. Ledamöterna Namo Marouf och Örjan Strandberg valdes om som ledamöter i 1 år. På kvällen hade SKAP festmiddag på Nalen till bejublad...
28 mars 2018
Idag överlämnades den konstnärspolitiska utredningen ”Konstnär – oavsett villkor?” till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Helene Larsson, Regeringskansliet Utredningen innehåller en kartläggning över de villkor som konstnärligt yrkesverksamma lever under idag. Liknande...
15 mars 2018
324 upphovspersoner i SKAP-kollektivet har mottagit kopieringsersättning från Kulturskolan för läsåret 2016/17. Kopieringsersättningen gäller kopierade noter i den kommunala musikskolan/kulturskolan. Utbetalningarna, som kom på gårdagens Stim-avräkning, varierade från 400 kr till 50 000 kr. Foto...
15 mars 2018
Vid förra årets stämma bifölls en motion som yrkade på att  "granska regeringens sändningstillstånd i fråga om det svenska språket i public service musikutbud". Syftet med granskningen ska vara att uttala sig om vad sändningstillståndet förpliktigar Sveriges Radio till. Granskningen visar inte...