Artiklar om Avtal och förlagsfrågor

18 september 2012
SKAP riktar kritik mot oskäliga avtal för musik i etermedieproduktioner. SVT Kulturnyheterna tar upp fallet Epidemic Sound. Kulturnyheterna berättar i programmet den 17 september att Epidemic Sounds affärsidé är att sälja billig musik till främst etermedieföretag. Det möjliggörs genom avtal där...
14 september 2012
SKAP:s Alfons Karabuda medverkade idag 14 september i Fredagsmagasinet. Ämnet för programmet var "Det svenska musikundret". Se programmet här: Fredagsmagasinet: Det svenska musikundret
16 maj 2012
Den svenska upphovsrättslagen har inte uppstått ur ett vakuum. Den grundar sig i internationella överenskommelser om skydd av litterära och konstnärliga verk samt avtalsförpliktelser. Och trots den teknologiska utveckling som skett sedan 1800-talet, som lett till den digitala tidsålder vi lever i...
26 april 2012
SKAP och ECSA har länge arbetat mot tvångsavtal. I våras lämnades en stämningsansökan in till EU-kommissionens konkurrensdirektorat, med syfte att olagligförklara de tvingande avtal som tv- och produktionsbolag över hela Europa sluter med upphovsmän. För att bredda frågan har nu ECSA tillsammans...
29 februari 2012
På onsdagsmorgonen presenterade ECSA vid en presskonferens för den europeiska pressen en stämningsansökan som syftar till att olagligförklara de tvingande avtal som tv- och produktionsbolag över hela Europa sluter med upphovsmän. SKAP och dess ordförande Alfons Karabuda är ordförande i ECSA och har...
30 november 2010
I egenskap av ordförande i ECSA, som företräder Europas samtliga kompositörer och tonsättare, träffar SKAP:s ordförande Alfons Karabuda idag EU:s konkurrenskommissionär Joaquín Almuñia. Det är första gången som kompositörer på officiell nivå sammanträder med EU-kommissionen på politisk nivå....
5 oktober 2010
Musiklyssnare såväl som upphovsmän vill ha ett rikt musikutbud på internet. Samtidigt förutsätter tillgång till ett brett och rikt kulturutbud en fungerande upphovsrätt, även i digital miljö. I början av 2010 gjorde Kulturskaparna en Sifo-undersökning som visar att åtta av tio svenskar tycker att...
2 augusti 2010
I våras arrangerade SKAP, FST & Svensk Musik Swedmic AB the Creators Conference på Hotel Rival i Stockholm. Där samlades representanter från hela musikbranschen för att diskutera skapande, distribution och användande av musik i en digital framtid (och nutid), samt de utmaningar som finns längst...
4 mars 2010
The Creators’ Conference - den första internationella konferensen i Sverige arrangerad av kreatörerna själva och deras organisationer! Ansikten från både musikindustrin och andra kreativa branscher dyker upp på the Creators’ Conference nästa vecka, det är våra nya paneldeltagare ett gott bevis på....
26 januari 2010
The Creators Conference den 10 mars i år är den första internationella konferensen i Sverige arrangerad av kreatörerna själva och deras intresseorganisationer. Idén till arrangemanget kommer från SKAP, Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik, för att belysa kreatörens situation gällande...