Artiklar om Digitalisering

4 november 2016
YouTube är i dag den största musiktjänsten på nätet. Många medlemmar har frågor om till exempel hur ersättningen från YouTube fungerar. Torsdagen 3 november besöktes SKAP på ett medlemsmöte av representanter från YouTube/Google. Där presenterade de hur YouTube jobbar med sina tjänster utifrån ett...
28 oktober 2016
SKAP, tillsammans med ett antal andra internationella representanter från musikskaparorganisationer, träffade i veckan YouTube/Google vid ett rundabordssamtal i Berlin. Mötes leddes av SKAP och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda. Högst upp på agendan var upphovspersonernas position i det digitala...
28 januari 2016
Igår onsdag 27 januari arrangerade Author’s Group ett gemensamt seminarium med den europeiska konsumentorganisationen BEUC i EU-parlamentet. För första gången samarbetar företrädare för upphovspersoner och konsumenter i påverkansarbetet mot EU:s beslutsfattare. SKAP deltog genom sitt ordförandeskap...
11 december 2015
Enklare tillgång till digitalt innehåll för konsumenten. Det handlar ett av EU-kommissionens förslag till åtgärder om enligt ett pressmeddelande i veckan. Förslagen presenterades som en del av kommissionens strategi för EU:s digitala marknad. SKAP arbetar genom ECSA tillsammans med de europeiska...
25 november 2015
Världens musikskapare stod i slutet av november som värdar för de transatlantiska rundabordssamtalen Creators’ Roundtable, vilka samlade musikskapare, bransch, digitala musiktjänster och lagstiftare. Mötena som ägde rum i Washington DC och New York, för vilka SKAP och ECSA - European Composer...
12 november 2015
SKAP:s ordförande Alfons Karabuda utsågs idag till Executive Vice President i International Music Council under organisationens generalförsamling i Rabat, Marocko. Alfons Karabuda har varit ledamot i styrelsen sedan 2013. – International Music Council arbetar för värden som vi i SKAP delar, som...
6 november 2015
SKAP deltog igår i ett rundabordssamtal på inbjudan av Kulturdepartementet. Syftet med samtalet var att samla intressenter från hela den digitala näringskedjan för att diskutera hur man skapar goda förutsättningar för alla aktörer. Förutom Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke...
4 oktober 2015
Denna vecka har ECSA haft generalförsamling i London. Ett centralt ämne på agendan var hållbara digitala musiktjänster. SKAP och ECSA har bjudit in representanter för nordamerikanska musikskaparorganisationer, upphovsrättssällskap, lagstiftaren och musikbranschen till rundabordssamtal i Washington...
11 september 2015
I slutet av juli publicerade EU-kommissionen rapporten "Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their performances”. Frågan om ersättning till upphovspersoner, och i ett större perspektiv de avtal som reglerar ersättningen, hanteras överlag nationellt...
4 september 2015
EU-parlamentets talman Martin Schulz stödjer ett initiativ att samla Europas kulturskaparorganisationer för politiskt samarbete kring EU:s digitala agenda. Det förklarade han för en svenskledd delegation av företrädare för Europas största kulturskaparorganisationer inom musik, film, litteratur och...