Artiklar om Kulturpolitik och påverkan

25 oktober 2018
SKAP har varit med och arbetat fram ett långsiktigt och regelbundet samarbete mellan de nordiska musikorganisationerna för upphovspersoner och i veckan hölls ännu ett av de månatliga mötena med dessa systerorganisationer. Foto: SKAP Tidigare träffades de nordiska upphovspersonsorganisationerna...
3 december 2017
Stockholms tingsrätt meddelade idag en friande dom på samtliga punkter, i åtalet mot SKAP genom ordförande Alfons Karabuda. Det är den över 70-åriga traditionen av en vårfest arrangerad av SKAP, som legat under utredning. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda håller tal vid en av SKAP:s vårfester....
28 april 2017
I veckan släppte IFPI:s Global Music Report 2017. Rapporten är en statistisk översikt av den globala utvecklingen för inspelad musik det senaste året. I rapporten nämns särskilt ”the value gap” som en utmaning för branschens fortsatta tillväxt och hållbarhet. I rapporten pekar man på EU-...
3 mars 2017
Branschkonferensen och musikfestivalen By:Larm pågår nu i Oslo, för tjugonde året i rad. SKAP:s medarbetare Gilda Romero är på plats för bevaka. Vi frågar om hennes intryck av By:Larm. – Förutom det starka musikutbudet skulle jag säga att det som skiljer By:Larm  från många andra konferenser...
23 februari 2017
Kungliga Musikaliska Högskolan är en av världens äldsta musikhögskolor, som grundades 1771, KMH huserar numera i världens mest moderna musikhögskolebyggnad, och i den här inspirerande miljön träffades några av Stockholms tyngsta aktörer inom innovation och musik för ett rundabordssamtal del II....
12 januari 2017
Varje sommar räknas huvuden på Sveriges festivaler - hur många män respektive kvinnor står på scen? Varje år vet vi alla det nedslående svaret i förväg. Och kikar vi in i musikbranschens styrelserum är det oftast ännu sämre ställt. Musikbranschen i Sverige är långt ifrån jämställd. Alla som på...
14 december 2016
Varje år delar tidningen Resumé ut pris för årets bästa påverkansarbete. I år får Alfons Karabuda Resumés hederspris för sitt framgångsrika arbete med att förändra EU:s upphovsrättslagstiftning till upphovspersonernas fördel på en rad avgörande punkter. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda tilldelas...
18 november 2016
SKAP är en av 14 organisationer i KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. KLYS har länge påpekat behovet av ett kraftfullt regeringsinitiativ för att förbättra villkoren för kulturskapare, ett arbete som nu burit frukt. I veckan tillkännagav Kulturdepartementet att de ska...
18 november 2016
Efter att fått EU-kommissionen att fokusera på upphovspersonernas villkor i den pågående upphovsrättsreformen följer nu ett intensivt år med att informera och påverka EU-parlamentet och Europeiska rådet, men också övriga intressenter i den musikaliska näringskedjan. Som ett led i detta mötte SKAP,...
28 oktober 2016
I samband med rundabordssamtalet hos YouTube skrev ECSA och AFM & SAG-AFTRA Intellectual Property Rights Distribution Fund, en amerikansk motsvarighet till SAMI, på ett transatlantiskt samarbetsavtal. Samarbetet handlar inte minst om att utbyta information kring upphovsrätten och...