Artiklar om Kulturpolitik och påverkan

6 november 2015
SKAP deltog igår i ett rundabordssamtal på inbjudan av Kulturdepartementet. Syftet med samtalet var att samla intressenter från hela den digitala näringskedjan för att diskutera hur man skapar goda förutsättningar för alla aktörer. Förutom Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke...
6 november 2015
Intresset för SKAP:s musik- och yttrandefrihetsarbete är stort – inte minst i regioner där kulturskapare är utsatta. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda har bjudits in att tala vid konferensen Visa for Music i Rabat, Marocko, i nästa vecka.  Visa for Music är Afrikas och Mellanösterns största...
15 oktober 2015
Nu är höstens bästa musikskaparläsning här – SKAP-Nytt nr 3! Följ med hem till Lena Willemark som berättar om hur kraften i naturen ger vägledning, läs om hur fristadsmusikern Khaled Harara i Göteborg smugglar musikstudios till Gaza och hur SKAP arbetar för musikskaparnas villkor i den...
4 oktober 2015
Denna vecka har ECSA haft generalförsamling i London. Ett centralt ämne på agendan var hållbara digitala musiktjänster. SKAP och ECSA har bjudit in representanter för nordamerikanska musikskaparorganisationer, upphovsrättssällskap, lagstiftaren och musikbranschen till rundabordssamtal i Washington...
27 september 2015
Den 5 respektive 8 oktober fortsätter SKAP att fira Sveriges kompositörer och textförfattare med priser och stipendier, mat och dryck – och förstås massor av musik! Du som är medlem i SKAP – anmäl dig nu! GÖTEBORG! Den 5 oktober är det dags för höstens musikaliska höjdpunkt i Göteborg! Det blir...
11 september 2015
I slutet av juli publicerade EU-kommissionen rapporten "Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their performances”. Frågan om ersättning till upphovspersoner, och i ett större perspektiv de avtal som reglerar ersättningen, hanteras överlag nationellt...
4 september 2015
EU-parlamentets talman Martin Schulz stödjer ett initiativ att samla Europas kulturskaparorganisationer för politiskt samarbete kring EU:s digitala agenda. Det förklarade han för en svenskledd delegation av företrädare för Europas största kulturskaparorganisationer inom musik, film, litteratur och...
31 augusti 2015
NPU15
Förra helgen träffades representanter för musikskaparorganisationerna från Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland i Reykjavik, inom ramen för nätverket NPU. Syftet med NPU är att dela erfarenheter och koordinera arbete i gemensamma frågor för musikskapare i hela Norden. Foto: Anders Lidén...
18 augusti 2015
261 musikskapare som inte är män. Så många har SKAP:s satsning Skapelsen lyft fram under ett år. Per Gudmundson tycker i Svenska Dagbladet idag att det är fel, eftersom Max Martin nyligen fick sin tjugoförsta amerikanska listetta. Gudmundson drar slutsatsen att någon tycker att Max Martin har fel...
18 augusti 2015
SKAP har lämnat sitt remissyttrande på den utredning som ligger till grund för implementeringen av EU-direktivet för upphovsrättssällskap i svensk lag. Med den nya lagstiftningen vill EU samordna och harmonisera den kollektiva licensieringen i Europa, bland annat för att skapa förutsättningar för...