Artiklar om Kulturpolitik och påverkan

1 juli 2014
Kulturpolitik, yttrandefrihet och integritet i Almedalen
SKAP befinner sig i Almedalen och bevakar och deltar i en rad aktiviteter som berör musikskapares möjligheter till yrkesmässig verksamhet – idag och i framtiden. Här kan du läsa om ett urval händelser de första två dagarna. – SKAP:s närvaro i Almedalen handlar bland annat om musikskapares roll i...
13 juni 2014
I senaste numret av tidningen Sounds in Europe, nr 9 2014, är SKAP:s och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda gästskribent. Läs här hans artikel "Our Digital Agenda for Europe". Alfons Karabuda: Our Digital Agenda for Europe Europe is standing on the threshold of a new cultural era. Given the right...
11 juni 2014
Alfons Karabuda talar i Aten. Foto Georgios Makkas.
Den 6 juni talade SKAP:s ordförande Alfons Karabuda inom ramen för det grekiska EU-presidentskapet vid konferensen Copyright and the Digital Agenda for Europe: Current Regulations and Challenges for the Future i Aten. Här återges hans tal i sin helhet på originalspråket engelska. Det talade ordet...
28 maj 2014
Alfons Karabuda satte tonen för kvällen
SKAP:s vårfest 2014 kommer att bli ihågkommen som vårfesten där mångfald och demokrati manifesterades unisont av SKAP:s medlemmar, branschfolk, ministrar, riksdagsledamöter och media. Aldrig förr har vårfesten varit så laddad av förändringslust och övertygelsen att vi har framtiden för oss. SKAP:s...
15 maj 2014
Alfons Karabuda
Den 14 maj bjöd Musikverket in till öppet samtal för att diskutera hur långt man kommit på verksamhetens tre första år och hur vägen framåt ser ut. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda, som också sitter i Musikverkets konstnärliga råd, deltog i panelsamtal. Alfons Karabuda konstaterade bland...
13 maj 2014
MI
Måndagen den 26/5 arrangeras SKAP:s vårfest 2014. Då samlas omkring 450 gäster från musik, politik och media för att hylla svenska musikskapare på Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Nyhetsbrevet Musikindustrin frågar idag SKAP:s Alfons Karabuda om kvällen. – Musik, god mat och massor av...
4 maj 2014
Alfons Karabuda
SKAP:s engagemang i frågor kring konstnärliga rättigheter fortsätter. I juni deltar SKAP:s ordförande Alfons Karabuda i ett expertmöte om upphovsrätt, kultur och vetenskap arrangerat av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Alfons Karabuda med Farida Shaheed, UNHRC Special Rapporteur, Genève...
28 april 2014
Musikverket stödjer tio jämställdhetsprojekt med sammanlagt två miljoner kronor. Ett av projekten finns inom ramen för SKAP:s mångfalds- och jämställdhetssatsning – en film som ska lyfta fram inspirerande kvinnor. Bland de tio projekten finns sju redan pågående och tre nya, förutom SKAP-projektet...
24 april 2014
Musikverkets logga
Regeringen har idag förordnat ledamöter för Statens Musikverks konstnärliga råd. Förordnandet gäller till 31 december 2016. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda sitter sedan tidigare i rådet och har fått förlängt förordnande. Musikverket fördelar genom Musikplattformen varje år 25 miljoner kronor i...
19 mars 2014
Lena Adelsohn Liljeroth
I en skriftlig fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) frågar Agneta Gille (S) om kulturministern avser föra upp FN:s rapport om konstnärliga rättigheter till diskussion på nationell nivå. Rapporten togs fram under 2012 och 2013, bland annat med stöd av SKAP och ECSA, vars ordförande...