Artiklar om Upphovsrätt

18 november 2016
Efter att fått EU-kommissionen att fokusera på upphovspersonernas villkor i den pågående upphovsrättsreformen följer nu ett intensivt år med att informera och påverka EU-parlamentet och Europeiska rådet, men också övriga intressenter i den musikaliska näringskedjan. Som ett led i detta mötte SKAP,...
4 november 2016
YouTube är i dag den största musiktjänsten på nätet. Många medlemmar har frågor om till exempel hur ersättningen från YouTube fungerar. Torsdagen 3 november besöktes SKAP på ett medlemsmöte av representanter från YouTube/Google. Där presenterade de hur YouTube jobbar med sina tjänster utifrån ett...
28 oktober 2016
I samband med rundabordssamtalet hos YouTube skrev ECSA och AFM & SAG-AFTRA Intellectual Property Rights Distribution Fund, en amerikansk motsvarighet till SAMI, på ett transatlantiskt samarbetsavtal. Samarbetet handlar inte minst om att utbyta information kring upphovsrätten och...
28 oktober 2016
SKAP, tillsammans med ett antal andra internationella representanter från musikskaparorganisationer, träffade i veckan YouTube/Google vid ett rundabordssamtal i Berlin. Mötes leddes av SKAP och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda. Högst upp på agendan var upphovspersonernas position i det digitala...
20 oktober 2016
Idag 20 oktober meddelades att näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ny lag för kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Näringsutskottet vill samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma om med ett nytt förslag avseende hur många medlemmar ett ombud...
13 oktober 2016
Torsdag 3 november arrangerar SKAP ett seminarium med YouTube i Stims hörsal. På plats från YouTubes europeiska högkvarter i Berlin är ansvariga för relationer med upphovspersoner, artister och musikförläggare. De kommer att berätta om hur de utvecklar sin tjänst utifrån ett musikskaparperspektiv...
7 oktober 2016
Om du upptäcker att ett verk du är upphovsperson till har publicerats eller spelats, eller på annat sätt använts utan att ditt namn anges (i fall där det normalt sett ska anges) kan det vara fråga om ett intrång i din ideella rätt. D v s din rätt att namnges. I dessa fall råder vi dig att noggrant...
30 september 2016
Som vi berättat tidigare arrangerar SKAP ett medlemsmöte dit vi bjudit in representanter från YouTube. Observera att detta möte har fått ett nytt datum: 3 november kl. 13.00-16.00. Representanterna från YouTube kommer att vara på plats  för att berätta om hur de arbetar med att utveckla...
14 september 2016
Idag har Jean Claude Juncker och EU-kommissionen presenterat sitt förslag på reform av upphovsrättsdirektivet för den så kallade Digitala inre marknaden. SKAP välkomnar förslaget som innebär många positiva förändringar för Europas upphovspersoner. Foto: Gilda Romero SKAP:s ordförande Alfons...