Artiklar om Upphovsrätt

27 januari 2012
  Fredag 3 februari arrangerar ECSA - European Composer & Songwriter Alliance - Creators Conference 2012 i Bryssel.  SKAP:s ordförande Alfons Karabuda medverkar i panelen "A creative leap forward". Panelen kommer bland annat att diskutera de politiska beslut som kommer att bestämma framtidens...
11 januari 2012
Fredag 3 februari arrangerar ECSA Creators Conference i Bryssel. Evenemanget är en fortsättning på den konferens som SKAP genomförde i Stockholm våren 2010. Utgångspunkten är i korta drag nu liksom då: hur kan vi skapa en balans mellan musikanvändarens och musikskaparens behov? Vilka utmaningar och...
27 oktober 2011
Anmäl dig till Right! Freedom of Music & Speech på right11.se Ramy Essam - The Voice of the Egyptian Revolution Med en låt skriven på två minuter skapade Ramy Essam den egyptiska revolutionens soundtrack på Tahrirtorget i Kairo i februari tidigare i år. Den 21 november kommer han till Right!...
6 oktober 2011
Den 4 oktober hade ECSA - The European Composer & Songwriter Alliance - styrelsemöte i Alicante. På mötet närvarade ca 50 leadmöter från ECSA:s 29 medlemsländer. ECSA:s exekutiva ordförande Alfons Karabuda, tillika SKAP:s ordförande, ledde mötet. De viktigaste frågorna på mötet var:...
5 oktober 2011
Upphovsrätten är grunden för kompositörens yrkesliv. Tack vare upphovsrätten kan en kompositör få ersättning när hans eller hennes musik framförs offentligt. Upphovsrätten är också en garant för att upphovsmannens text och musik inte förvanskas eller exploateras i oönskade sammanhang. I debatten...
10 augusti 2011
Intervju med Peter Dolving (The Haunted) från SKAP:s vårfest 2011.
6 juli 2011
SKAP:s Almedalsseminarium om yttrandefrihet och upphovsrätt lockade besökare ända ut i korridorerna. Seminariet inleddes med ett samtal mellan SKAP:s ordförande Alfons Karabuda och den regimkritiska iranska rapparen Ghogha. Därefter tog panelen vid och diskuterade hur yttrandefriheten och...
9 juni 2011
"Upphovsmännen, vi kulturskapare, vill i allmänhet inget hellre än att spridas. Men vi vill inte att vårt arbete exploateras av andra aktörer. En stark upphovsrätt på vår sida hjälper oss att slippa det." SKAP:s ordförande Alfons Karabuda replikerar Handelskammarens Fredrik Sand angående...
8 juni 2011
Hotade författare och journalister från diktaturer har länge kunnat få hjälp av demokratier. Nu höjs röster för att även musiker ska få bättre skydd. Alfons Karabuda uttalar sig i en artikel om den regimkritiska iranska rapparen Ghogha i SvD. –Det viktigaste vi har att göra är att influera resten...
29 maj 2011
"Gratiskulturen håller inte i längden. Framförallt inte i en tid när just innehållet pekas ut av allt fler som motorn i tillväxten." Ordförande Alfons Karabuda kommenterar bl a IT-minister Anna-Karin Hatts debattartikel i Svenska Dagbladet. Läs mer på Alfons Karabudas blogg Content is King.