SKAP i media

Här kan du läsa om SKAP i pressen, radio och tv.