OM SKAP

Skap är en intresseorganisation för Sveriges musikskapare med cirka 1500 medlemmar, de flesta aktiva musikskapare och kompositörer inom alla genrer. Vi arbetar hårt för att stärka upphovsrätten och förbättra musikskapares rättigheter och möjligheter till skäliga och drägliga inkomster. Föreningen bildades 1926 och är liksom FST och Musikförläggarna en av tre intresseorganisationer som representerar upphovskollektivet i Stims styrelse.

I Sverige arbetar Skap även tillsammans i med andra organisationer i ett antal nätverk, som KLYS och Musiksverige. Skap är dessutom del i ett globalt nätverk av upphovspersoner och musikskapare genom den Brysselbaserade organisationen European Composer & Songwriter Alliance, ECSA, och UNESCO-grundade International Music Council, IMC. Skaps ordförande Alfons Karabuda innehar även ordförandeskapet i dessa två organisationer vilket ger Skap möjligheter att påverka den europeiska och globala utvecklingen inom upphovsrätt och stärka musikskapares rättigheter.

På grund av datalagstiftningen GDPR få vi inte längre lista alla våra medlemmar men bland hederspristagare och -medlemmar återfinns bland andra Hans Alfredson, Benny Andersson, Lars Berghagen, Gullan Bornemark, Monica Dominique, Bo Göran Edling, Håkan Elmquist, Ingela ”Pling” Forsman, Alf Hambe, Nils Lindberg, Max Martin, Bengt Nyquist, Georg Riedel, Jeja Sundström, Björn Ulvaeus, Roger Wallis, Olle Adolphson, Percy Ahnhem, Stikkan Anderson, Margot Borgström, Thore Ehrling, Tomas Funck, Karl Gerhard, Fritz Gustaf Grafström, Bengt Hallberg, Bengt Haslum, Gugge Hedrenius, Lennart Hellsing, Einar Hylin, Roland Levin, Gunnel Linde, Hans Nordmark, Eric Olauson, Povel Ramel, Ingemar Samsioe, Johan ”Shellback” Schuster, Helga Schött, Thore Skogman, Fritz Gustaf Sundelöf, Evert Taube, Bengt-Arne Wallin, Sven Wilson

Skaps styrelse från april 2020

Alfons Karabuda
Styrelseordförande sedan 2007 (styrelsemedlem sedan 2005).
Kompositör och ordförande för International Music Council, ECSA och Polar Music Prize jury. Styrelseledamot i Stim, Musiksverige, KMH, Polar Music Prize, The Node och KLYS.
alfons.karabuda@skap.se

Dan Bornemark
Styrelseledamot sedan 2012.
Kompositör och musikentreprenör.
dan.bornemark@skap.se

Douglas Carr
Styrelseledamot sedan 2004.
Kompositör, producent och styrelseledamot i Stim.
douglas.carr@skap.se

Alexandra Nilsson
Styrelseledamot sedan 2014.
Kompositör, musiker och styrelseledamot samt sekreterare i föreningen Fylkingen.
alexandra.nilsson@skap.se

Ayesha Quraishi
Styrelseledamot sedan 2020.
ayesha.quraishi@skap.se

Örjan Strandberg
Styrelseledamot 1990-2005 och sedan 2017.
orjan.strandberg@skap.se

Amber Watts
Styrelseledamot sedan 2019.
amber.watts@skap.se

Anna Wedin
Styrelseledamot sedan 2014.
Kompositör, musiker och universitetslektor vid Musikhögskolan i Piteå.
anna.wedin@skap.se

Anders Wollbeck
Styrelseledamot sedan 2016.
Kompositör, producent och styrelseledamot för Unisong.
anders.wollbeck@skap.se