Vi är Sveriges musikskapare!

Vi är Sveriges musikskapare!

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare - är intresseorganisation för Sveriges musikskapare. SKAP arbetar för musikskaparnas rättigheter. Föreningen bildades 1926 och är tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna en av Stims huvudmän.


Foto: Anna Huerta

SKAP är del i ett globalt nätverk av upphovspersoner och musikskapare genom bland annat den Brysselbaserade lobbyorganisationen ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) och IMC (International Music Council). SKAP ordförande heter Alfons Karabuda och han haft uppdraget som ordförande sedan 2007. SKAP innehar dessutom genom Alfons Karabuda ordförandeskapet i ECSA.

Bli medlem i SKAP här.