Dina rättigheter är viktiga

Varje musikskapare ska kunna göra sin röst hörd!

Som upphovsperson är du motorn i den kreativa näringskedjan. Men vilka rättigheter har du som enskild musikskapare? SKAP jobbar för att varje musikskapare ska kunna göra sin röst hörd. Vi tror på att hela samhället tjänar på att upphovspersoner har starka rättigheter och möjlighet att leva på sitt arbete. Då vågar de satsa på sitt skapande även i framtiden. En stark upphovsrätt främjar kreativiteten och därmed hela samhället.

Som musikskapare ska du ha rätt bestämma hur ditt verk används och få betalt när ditt verk spelas offentligt. Att bevaka dina intressen och rättigheter är en viktig del av SKAP:s uppdrag. Det gör vi genom att erbjuda individuell juridisk och ekonomisk rådgivning men också genom det påverkansarbete vi bedriver nationellt, i EU och globalt.

Bli medlem i SKAP här.