Hållbarhet, återväxt och musikalisk mångfald

Vi tror på ett hållbart, rikt musikliv. Nu och i framtiden.

Vi vill att Sverige ska ha ett starkt och vitalt musikliv, både nu och i framtiden. Musiklivet ska präglas av hållbarhet och mångfald. Detta är en förutsättning för att trygga den musikaliska återväxten.

En viktig del av SKAPs uppdrag är därför att värna de konstnärliga rättigheterna, så som upphovsrätt och yttrandefrihet, och att verka för den musikaliska mångfalden vare sig det handlar om vad som spelas på radio eller streamas på nätet. Vill vi skapa förutsättningar för morgondagens musik krävs att alla musikskapare ska få möjlighet att vara en del i musiklivet, oavsett genre eller ursprung.

I Sverige arbetar SKAP genom ett antal nätverk, som KLYS och Musiksverige. I EU-arbetet har SKAP som ordförande i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance en framträdande roll som företrädare för Europas alla kompositörer och tonsättare. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda är också ledamot i International Music Councils styrelse och expertråd på området upphovsrätt och yttrandefrihet i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Bli medlem i SKAP här.