Valet 2018

Få har nog missat att valåret 2018 dragit igång med stormsteg. Vilka är de viktigaste frågorna för oss musikskapare inför valet? Vad tycker politikerna och vad tycker musikskaparna själva? Och vilka frågor kommer SKAP prioritera? För att göra det lite enklare för dig att få en överblick har vi därför gjort en sammanställning över: 

-SKAP:s prioriterade frågor inför valet
 
SKAP:s ingångsvärden och övergripande principer: 
All SKAP:s verksamhet har sin utgångspunkt i International Music Counsil:s fem grundläggande musikrättigheter och SKAP:s tre övergripande verksamhetsmål. De här övergripande principerna är de som styr all SKAP:s verksamhet, även SKAP:s aktiviteter i samband med valåret.
 
Specifika sakfrågor som är viktiga för SKAP, inte minst under valåret är: