Unga låtskrivare undervisningsmaterial

Vi är övertygade om att det står en engagerad kulturskolelärare bakom varje generations Laleh eller Max Martin.


Illustration: Lisa Rydell Creative

För att göra det lättare för dig som är lärare i kulturskolan att lära ut musikskapande har vi, SKAP och Kulturskolerådet, tillsammans med musikskaparen Marit Bergman tagit fram ett undervisningsmaterial med inspiration och tips på hur du kan inspirera unga att skapa musik. 

Allt material kan du ladda ner lite längre ner på sidan (de ligger även i en Dropboxmapp som du hittar här>>)

Unga Låtskrivare

Detta är ett undervisningsmaterial som är tänkt att fungera som en inkörsport till att undervisa i låtskriveri och musikskapande. Vi presenterar ingen ny banbrytande forskning utan gör en sammanställning av övningar som vi har sett fungerar och som utvecklar de förmågor som vi sett varit betydelsefulla för vårt eget musikskapande. Instruktionerna för det praktiska utförandet är sparsamma då alla har olika förutsättningar där de jobbar. Likaså har vi undvikit att servera alltför många pedagogiska direktiv då du som lärare med största säkerhet har koll på den biten. Vi hoppas att du ska känna dig fri att följa materialet till punkt och pricka, enbart plocka godbitarna eller låta dig inspireras och omforma övningarna efter ditt eget huvud. Det viktiga för oss är att fler elever får chansen att prova på att skapa sin alldeles egna musik och våga tro på sina egna idéer.
Lycka till!

INFO OM FILERNA: I mappen ”Topline” ligger filer för uppgiften Topline. Dessa återfinns också tillsammans med sångspåret till ”Santa Cruz” i mappen ”Remix” men där är de separerade i så kallade stems. Använd dem som du behagar.  

Topline

I modern musik har soundet och känslan i låten blivit allt viktigare. Det har resulterat i att många jobbar med att först ta fram en musikbakgrund som har den rätta atmosfären för att sedan kanske ta in någon annan som skriver text och melodi. Text och melodi kallas i detta fallet ”topline”. I denna uppgift får eleverna i uppgift att skriva text och melodi till en befintlig musikbakgrund.

Remix

I denna uppgift behövs dator med musikprogram. Det händer ganska ofta att man hör en bearbetning eller en så kallad remix på en låt. Ibland kan remixen till och med få större genomslagskraft än själva originalet. Att remixa en låt innebär att man ändrar musikbakgrunden medan man i olika utsträckning behåller text och melodi. Till exempel har Roger Sanchez använt sig av Toto’s I won’t hold you back i sin remix Another Chance. Det intressanta är att han aldrig använder refrängen från originalet utan enbart en bit ackordsrunda och en bit av versen. I detta momentet ska vi pröva att göra en remix. Alltså jobba utifrån en befintlig melodi med text för att skapa en helt ny musikbakgrund. Sångspåret som är bifogat kommer från låten Santa Cruz med Marit Bergman. Om du väljer att spela upp originalet innan eller efter att uppgiften är gjord är helt upp till dig. 

Remix: Homeland

Remix: House of Cards

Remix: Orange is the new black