Upprop: Din Musikbusiness insamlingsstiftelse 

Din Musikbusiness Insamlingsstiftelse är en organisation för unga med intresse för musikskapande och musikbranschen, primärt från socioekonomiskt utsatta områden. 

Stiftelsetyp: Insamlingsstiftelse 
Stiftare: Ametist Azordegan Lisen Andréasson Florman 
Stiftelsens namn: Din Musikbusiness Insamlingsstiftelse 
Stiftelsens ändamål: Stiftelsen skall verka för att förbättra kunskap och förutsättningar för unga med intresse för musikskapande och musikbranschen, primärt de från socioekonomiskt utsatta områden, genom utbildning, information och stöd. De medel som inflyter efter detta upprop skall som en självständig förmögenhet främja stiftelsens ändamål, som är att stärka unga musikskapares förmåga att försörja sig på sin skaparkonst. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages via Organisationens hemsida www.dinmusikbusiness.com